Nejstarším pomníkem připomínajícím bitvu z roku 1813 je pruský pomník ve Varvažově. Pomník nechal již v roce 1817 postavit pruský král Friedrich Wilhelm III. a to podle návrhu architekta Karla Friedricha Schinkela. Původní litinový pomník byl v roce 1837 zvýšen umístěním na pískovcový hranol. Karel Freidrich Schinkel je rovněž autorem známého vyznamenání – železného kříže.

Vedle pruského pomníku stojí kamenný kříž z roku 1808, který nechal na svém pozemku u křižovatky císařské silnice Teplice – Pirna s odbočkou do Varvažova postavit varvažovský  sedlák Franz Hanschel. Kříž byl postaven z pískovce z místního kamenolomu a během bitvy byl poškozen a znovu postaven v roce 1817. Stopy po kulích jsou na kříži dodnes vidět. Následně byl zničen a zracen v 70. letech 20. století. Jeho část byla znovu nalezena po roce 2008 a zbytek v roce 2015 a tak byl znovu postaven a slavnostně odhalen v roce 2015.

Stranou od kříže stojí usedlost poštovní stanice postavené v roce 1817. Pošta z Prahy do Drážďan byla dopravována přes Varvažov již před bitvami u Chlumce, Přestanova a Varvažova, tak že dostavník zajížděl do Varvažova. Stejně jako okolní vsi, ani poštovní stanice nebyla ušetřena a došlo k jejímu zničení. Obnovena byla v roce 1817, avšak za podmínky, že bude postavena u silnice a dostavník tak nebude muset zajíždět do vsi.

Téměř proti stavení poštovní stanice stojí rakouský pomník věnovaný Hieronimu hraběti Colloredo – Mansfeldovi, hlavnímu veliteli rakouských vojsk v bitvě u Varvažova. Jedná se o jediný pomník, který připomíná bitvu z 16. - 18. září 1813 během, které se Napoleon snažil znovu probít do Čech. Pomník je postavený podle návrhu podplukovníka Querlonda se sochařskou výzdobou od Václava Prachnera.

Proti pomníku přes silnici stojí nenápadný přízemní domek, který byl příbytkem hlídačů pomníků, kdy první hlídačem byl válečný vysloužilec Josef Beran.

Pomníky a jejich okolí byly v 19. století, právě i díky poštovní cestě hojně navštěvovány lázeňskými hosty z nedalekých Teplic.

Nedaleko Varvažova byl další pomník – hrob majora Roedera. Karl Ferdinand Wilhelm von Roeder, se narodil 16. července 1781, byl příslušníkem generaálního štábu pruské armády a zde padl, když vedl útok pruské jízdy 30. srpna 1813. Pomník stál v místě dnešního nájezdu na dálniční odpočívadlo Varvažov ve směru na Drážďany. Byl zbourán v 70. letech 20 století, když byly z důvodu těžby uhlí likvidovány Dolní a Horní Varvažov.