Při staré císařské silnici Teplice – Dráždany byl v 29. 8. 1837 odhalen ruský pomník. Jeho základní kámen byl položen 29. 8. 1835.

Při této příležitosti se zde sešli rakouský císař Ferdinand V., pruský král Bedřich Vilém III. a ruský car Alexandr I. Podobu pomníku navrhl architekt Pietr Nobile. Ze stejné doby pochází i empírový strážní domek.

Uprostřed lesíka za pomníkem je společný hrob více než 10 000 vojáků padlých v bitvě u Chlumce, Přestanova a Varvažova. Ten nechal na svém panství v roce 1835 zřídil chlumecký hrabě Josef Westphalen. Vedla jej k tomu skutečnost, že krátce po bitvě byla těla padlých pohřbena do mělkých neoznačených hrobů na místě skonu a časem během zemědělských prací se ostatky začaly dostávat na povrch.  Hrabě Westphalen je proto nechal roku shromáždit  a pietně uložit do hromadného hrobu, právě v Přestanově. S ostatky 10 000 padlých jde tak o vůbec největší hromadný hrob na území Čech. Hrob je složen z balvanů, na jejichž vrcholu se tyčí kamenný kříž. Dnešní pamětní deska hrobu nese nápis Zde leží 10 000 vojáků padlých při bitvě u Chlumce a Přestanova ve dnech 29. - 30. VIII.1813.

Při křižovatce cest Přestanov – Strádov – Krupka stojí  na místě nejtěžších bojů žulový obelisk postavený ke stému výročí bitvy k uctění padlých rakouských důstojníků a mužstva. Původní  jednoduché pamětní desky nesly nápis „Rozhodující místo bitvy u Přestanova z 29. a 30. srpna 1813.“ na opačné straně byla deska s nápisem „Toto místo se stalo hrobem tisíců vojáků, ale síla nepřítele byla zničena.“ Pomník je mylně nazýván francouzský.

Juchtová kaple – kaple stojící opodál pomníku, postavená v místě nejtěžších bojů. Název kaple je odvozen od slova juchta. Tak se označovala hovězí kůže vyčiněná vrbovou kůrou a ošetřená březodehtovým olejem. Získala tak typickou červenohnědou barvu, takto vyčiněná kůže byla i nazývána ruská kůže. Zem v okolí nasáklá krví vojáků se zbarvila podobně.